Zespół Placówek Oświatowych w Brańszczyku

ul. Nadbużna 3  Brańszczyk

Home Projekty unijne „Rozwój i doskonalenie się z indywidualizacją”

„Rozwój i doskonalenie się z indywidualizacją”

 

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Brańszczyku realizowane są zajęcia dla uczniów klas I – III w ramach projektu unijnego pt. „Rozwój i doskonalenie się z indywidualizacją”. Zajęcia rozpoczęły się 17 października 2012r. i potrwają do 28 czerwca 2013r. Bierze w nich udział 32 uczniów. Zgodnie z założeniami, uczestnikami projektu są uczniowie, u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i trudności, mogące stanowić barierę w nauce oraz uczniowie uzdolnieni potrzebujący indywidualnego wsparcia w rozwoju swoich zdolności. Udział uczestników  w projekcie został potwierdzony przez rodzica lub prawnego opiekuna poprzez podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie.

 

 

W ramach projektu prowadzone są następujące zajęcia w czterech grupach po 8 uczniów, zgodnie z zasadą równości płci (4 dziewczynki i 4 chłopców):

  1. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – realizowane w klasie II przez p. Ewelinę Bloch.
  2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – realizowane w klasie I przez p. Dorotę Owsianko.
  3. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych -            ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych – realizowane                w klasie III przez p. Ewę Łapińską.
  4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka angielskiego – realizowane w klasie I przez p. Jolantę Śniadałę.

Zajęcia realizowane są w oparciu o opracowane przez nauczycieli Programy, które uwzględniają indywidualne potrzeby każdego dziecka.

W trakcie realizacji projektu w miesiącu grudniu została doposażona baza dydaktyczna szkoły o pomoce dydaktyczne i sprzęt odpowiedni do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych, co w dużym stopniu uatrakcyjniło prowadzone zajęcia. Nauczyciele przeszli  szkolenie, ułatwiające im pełne wykorzystanie w praktyce otrzymanych pomocy dydaktycznych.

Zajęcia realizowane w ramach projektu cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów szczególnie ze względu na pełną indywidualizację pracy i wykorzystanie ciekawych pomocy dydaktycznych. Dobór odpowiednich technik i metod pracy stosowanych przez nauczycieli, dostosowanych do możliwości dzieci, pozwala im na osiągnięcie sukcesu.

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Reklama